Grønbjerg Aktivitetscenter anno 1998 – det er ikke helt færdig endnu (2017)

Men der arbejdes på sagen (efter 2008 i Grønbjerg Friskoles regi)

Projektet tog sin begyndelse i 1995 med lokal indsamling af midler. ½ mio. kr. blev samlet ind. Vi bygger ikke mere end vi har midler til var temaet. Vi var meget fokuseret på selve Multisalen med tilhørende redskabsrum. Kunne vi få mere med var det fint.

 

Den selvejende institution Grønbjerg – 2000 har fået udarbejdet projektforslag til Multisalen af rådgivende Ingeniør Peter Hays Thøgersen, Tarm.

 

De endelige streger blev sat af Arkitektfirmaet Utzon Arkitekter (ja, det er ham med Sydny-operaen).

 

Gymnastikforeningen samlede 50.000 kr. ind og Videbæk Kommune gik ind i projektet med kr. 200.000 og By- og Boligministeriet deltog med små 2 mio. kr.

 

Projektet kom i stand da By og Boligministeriet udloddede 10 x 2 mio. kr. til 10 projekter hvoraf Grønbjergs Multisal var ét af dem.

 

I evalueringsrapporten er ni projekter omtalt.

Se indsamlingsfolderen her:

Om Grønbjergs Multisal:

Spærene rejses i sommeren 1998.

Læs om projektet.

Poul Erik Høyer tilfreds

med

Grønbjergs Multisal

Byggeforskningsinstituttes

evalueringsrapport.

Læs om Grønbjerg side 47 – 51